Mutaffifin surəsi

83:12

Bunu isə ancaq həddini aşan, günaha batan yalan sayar.