Mutaffifin surəsi

83:10

O gün vay halına yalan sayanların!