Mutaffifin surəsi

83:1

Vay halına çəkidə və ölçüdə aldadanların!