Mursəlat surəsi

77:7

Sizə və´d edilən (qiyamət) mütləq vaqe olacaqdır!