Mursəlat surəsi

77:50

(Bu kafirlər) ona da (Qur´ana da) inanmayandan sonra daha hansı kəlama inanacaqlar?!