Mursəlat surəsi

77:5

And olsun vəhyi (peyğəmbərlərə) çatdıranlara-