Mursəlat surəsi

77:49

O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!