Mursəlat surəsi

77:48

Onlara: "Namaz qılın!" - deyildiyi zaman namaz qılmazlar!