Mursəlat surəsi

77:47

O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!