Mursəlat surəsi

77:45

O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!