Mursəlat surəsi

77:44

Biz yaxşı əməl sahiblərini belə mükafatlandırırıq!"