Mursəlat surəsi

77:41

Həqiqətən, (o gün) müttəqilər kölgəliklərdə və çeşmələr başında,