Mursəlat surəsi

77:40

O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!