Mursəlat surəsi

77:37

O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!