Mursəlat surəsi

77:35

Bu elə bir gündür ki, (qiyaməti yalan sayanlar) danışa bilməzlər.