Mursəlat surəsi

77:34

O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!