Mursəlat surəsi

77:33

O (qığılcımlar), sanki sarı dəvə sürükləridir.