Mursəlat surəsi

77:32

O (hər biri) bir saray boyda qığılcımlar saçar.