Mursəlat surəsi

77:30

Girin (cəhənnəm tüstüsünün) üç qola ayrılmış kölgəsinə!"