Mursəlat surəsi

77:3

And olsun (Allahın ayələrini, kitablarını və əmrlərini) yayanlara;