Mursəlat surəsi

77:28

O gün vay halına (bu ne´mətləri) yalan sayanların!