Mursəlat surəsi

77:27

Biz orada möhkəm durmuş uca dağlar yaratdıq və sizə şirin su içirtdik.