Mursəlat surəsi

77:25

Məgər Biz yeri məskən etmədikmi