Mursəlat surəsi

77:24

O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!