Mursəlat surəsi

77:21

Biz onu möhkəm bir yerdə (ana bətnində) saxladıq,