Mursəlat surəsi

77:2

And olsun şiddətlə əsənlərə (və ya yel kimi tez gedənlərə);