Mursəlat surəsi

77:19

O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!