Mursəlat surəsi

77:18

Biz günahkarlarla belə rəftar edirik.