Mursəlat surəsi

77:17

Sonra axırda gələnləri (Məkkə müşriklərini) də onlara qatacağıq.