Mursəlat surəsi

77:16

Məgər Biz əvvəlkiləri (keçmiş kafir ümmətləri) məhv etmədikmi?!