Mursəlat surəsi

77:15

O gün vay halına (qiyaməti) yalan sayanların!