Mursəlat surəsi

77:14

Nə bilirsən (haradan bilirsən) ki, nədir o ayırd etmə günü?!