Mursəlat surəsi

77:12

(Belə soruşulacaqdır: ) "(Bunlara) hansı günə qədər möhlət verilmişdir?"