Mursəlat surəsi

77:10

Dağlar parça-parça olub dağılacağı (toz kimi havada uçacağı);