Muminun surəsi

23:97

Və de: "Ey Rəbbim! Mən şeytanların vəsvəsələrindən Sənə sığınıram!