Muminun surəsi

23:95

(Ya Rəsulum!) Biz onlara və´d etdiyimizi (əzabı) sənə göstərməyə, əlbəttə, qadirik!