Muminun surəsi

23:93

(Ya Rəsulum!) De: "Ey Rəbbim! Əgər (müşriklərə) və´d etdiyin əzabı mənə göstərəcəksənsə,