Muminun surəsi

23:9

Namazlarına riayət edərlər (həmişə vaxtlı-vaxtında namaz qılarlar);