Muminun surəsi

23:83

Həqiqətən, bizə də, atalarımıza da öncə bu (dirilmə) və´d olunmuşdu. Bu, qədimlərin (keçmiş ümmətlərin) əfsanələrindən (uydurmalarından) başqa bir şey deyildir.