Muminun surəsi

23:78

Sizə qulaq, göz və ürək verən Odur. Siz (Allahın ne´mətlərinə) çox az şükür edirsiniz.