Muminun surəsi

23:74

Axirətə inanmayanlar isə doğru yoldan sapanlardır!