Muminun surəsi

23:73

Əslində sən onları doğru yola (islam dininə) də´vət edirsən!