Muminun surəsi

23:70

Yaxud: "Onda divanəlik var?" - dedilər. Xeyr, Peyğəmbər onlara haqqla (Qur´anla) gəldi. Lakin onların əksəriyyəti haqqı xoşlamır.