Muminun surəsi

23:69

Yoxsa öz Peyğəmbərini tanımadılar və buna görə onu inkar edirlər?