Muminun surəsi

23:64

Nəhayət, onların naz-ne´mət içində yaşayan başçılarını əzabla yaxaladığımız zaman (Bədr vuruşu günü) fəryad edib imdad diləyərlər.