Muminun surəsi

23:63

Lakin (kafirlərin) qəlbləri bundan (Qur´andan) xəbərsizdir (bu barədə cəhalət içindədir) . Onların bundan başqa (Allaha xoş getməyən) ayrı işləri də vardır ki, elə onları edib durarlar (küfr edib günaha batarlar).