Muminun surəsi

23:58

Rəbbinin ayələrinə inanlar;