Muminun surəsi

23:57

Həqiqətən, Rəbbinin qorxusundan tir-tir əsənlər;