Muminun surəsi

23:50

Məryəm oğlunu (İsanı) və (bakirə) anasını (qüdrətimizdən yaranmış) bir mö´cüzə etdik. Onları abad (rahat) və axar sulu uca bir yerdə yerləşdirdik.