Muminun surəsi

23:5

O kəslər ki, ayıb yerlərini (zinadan) qoruyub saxlayarlar;